FANDOM


Ekonomisk vs. Ideell upphovsrätt Edit

En fråga att svara på: Vad är skillnaden mellan ekonomisk och ideell upphovsrätt?

Upphovsrätten består av en ekonomisk och en ideell del Edit

Ekonomisk upphovsrätt

Den ekonomiska upphovsrätten handlar om rätten att framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten. Ett bokförlag har till exempel tillstånd från författaren att trycka en bok och sälja den.

Ideell upphovsrätt - även kallad "namngivningsrätt"

Upphovsmannen behåller alltid den ideella rätten, även om den ekonomiska tillhör någon annan.

Den ideella upphovsrätten innebär att:

  • Upphovsmannen alltid har rätt att bli namngiven när verket görs tillgängligt för allmänheten.
  • Upphovsmannen avgör om ändringar får göras i verket. Med "ändringar" menas också översättning eller bearbetning för andra medium.
  • Upphovsmannen har rätt att bli "respekterad". Verket får alltså inte användas i sammanhang som upphovsmannen kan uppleva som kränkande - till exempel om verket visas på en webbplats som uttrycker rasistiska åsikter.[1]

Ideell upphovsrätt är vid sidan om ekonomisk upphovsrätt en del av upphovsrättslagstiftningen i bland annat flertalet europeiska länder. Den ideella upphovsrätten innebär främst att upphovspersonen har rätt att bli namngiven som upphovsperson när verket framförs eller används.

Den ideella upphovsrätten innehas av fysiska personer, inte organisationer, och kan enligt bland annat finsk och svensk rätt, till skillnad från den ekonomiska upphovsrätten, inte överlåtas, förhandlas eller licensieras bort. Däremot kan upphovspersonen medge att efterge den ideella rätten, det vill säga specificera tidpunkt och sätt på vilket verket får användas utan att upphovspersonen attribueras. Eftergifter av den ideella rätten som avser lång tid framåt eller inte anger typ av användning är normalt inte giltiga.

Den ideella upphovsrätten gäller även vid öppet innehåll och öppen källkod.

Lagstiftningen är likartad i många länder, till följd av att Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk har undertecknats av ett stort antal länder. Europeisk lag baseras på Bernkonventionen. Artikel 6bis i konventionen säger om ideell upphovsrätt (eng moral rights). [2]

  1. https://www.webbstjarnan.se/upphovsratt
  2. http://sv.wikipedia.org/wiki/Upphovsr%C3%A4tt

Min egna bild - licensierad med cc-licens Edit

Xxxxxxxxxx
Wikibild

Ful bild av Ful Bild 2.0 är licensierad under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 4.0 Internationell licens.