FANDOM


Digital literacy handlar om att kunna tillgodogöra sig information från Internet på ett källkritiskt sätt. Det finns många olika intressen som ligger bakom olika webbplatser, och det är därmed viktigt att förstå trovärdigheten bakom en text, samt vilken agenda dessa kan tänkas ha. Olika webbplatser är mer eller mindre trovärdiga beroende på detta.

Nedan följer en jämförelse mellan tre webbplatser; Aftonbladet, Moderata ungdomsförbundet och Sveriges för närvarande största blogg Kenzas.

Aftonbladet Edit

Aftonbladet är Sveriges största kvällstidning, och kan därför antas hålla en någorlunda hög trovärdighet. Dock är det viktigt att veta att tidningen är uttalat Socialdemokratiskt, vilket kraftigt kommer att påverka den politska vinkeln i texterna. Citat brukar för det allra mesta kopplas till en namngiven källa. Språket är oftast ett försök till balanserat och trovärdig stil, även om det som ovan nämnt ofta finns en politisk vinkel.

Moderata Ungdomsförbundet Edit

Om Aftonbladet har en "viss" politisk vinkel, så kan vi definitivt konstatera att Moderata Ungdomsförbundet har det. Detta är en politisk organisation som har för avsikt att sprida sina idéer via sin webbplats. Av denna anledning är det väldigt viktigt att vara källkritisk, särskild om det publiceras "fakta" om Sveriges utveckling under olika perioder med olika regeringar.

Kenzas Edit

Kenzas blogg kan vid första anblick verka vara oberoende och personlig. Dock drivs den i själva verket som ett företag. Av denna anledning är det viktigt att förstå att en stor del av de "produkttester" som publiceras i bloggen i själva verket är köpt reklam.