FANDOM


Nätetikett skiljer sig mycket mellan olika forum. Svenska Flashback får ofta kritik för att vara laglöst, men i själva verket finns ett stort antal regler för hur användarna får bete sig. Något mer civiliserat är forumet Familjeliv, vars regler också återfinns nedan.

Om man jämför språket på de två forumen så är det en tydlig skillnad - på Flashback censureras inte dåligt språk i sig, utan endast de åsikter och uttalanden som bryter mot reglerna. Familjeliv har en mjukare ton, och det är tydligt att detta är vad administratörerna är ute efter. I regelverket kan man bland annat hitta

"Bemöt varandra med respekt. Skilj på sak och person i diskussioner och gå aldrig till personangrepp. Rasistiska eller främlingsfientliga inlägg accepteras inte. Undvik onödiga konflikter och tjafs som förstör för andra. Inlägg med länkar eller annat provocerande innehåll som anses vara stötande kan tas bort. Trådstarter kan i undantagsfall komma att redigeras om de innehåller otillåtna länkar, provocerande rubriker eller annat som kan klassas som olämpligt."

Flashbacks regelverk Edit

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - 19:e artikeln om de mänskliga rättigheterna

VIKTIGT ATT VETA INNAN DITT KONTO AKTIVERAS Edit

När du registrerat dig som medlem tar det tre dygn innan ditt konto aktiveras. Du kan inte göra några inlägg på forumet under de tre första dygnen. För att därefter kunna göra inlägg måste du aktivera ditt konto (aktiveringskod skickas till dig via e-post).

Flashback Forum ställer krav på både kvalitet och läsvärde. Trådar som saknar detta kommer att raderas eller låsas. Forumet ska inte heller användas för att starta eller bedriva trakasserier av icke offentliga personer.

Var försiktig med personuppgifter. När icke offentliga personer utsättas för andras missaktning så bör man överväga att delvis maskera personuppgifterna, där en stjärna ersätter minst en bokstav alternativt siffra i varje del. Gör en intresseavvägning där den enskildes intresse av en fredad privat sfär vägs mot motstående intressen som informations- och yttrandefriheten.

Inlägg som inte är på svenska, danska, norska eller engelska raderas.

NETIKETT Edit

Den som bryter mot netiketten riskerar varning.


0.01. Rubrik

Trådens rubrik ska ge en rättvisande bild av vad tråden handlar om. Är startinlägget huvudsakligen en fråga ska rubriken sluta med ett frågetecken.

0.02. Trådstart och forumval

Var noga med att posta ditt inlägg i rätt underforum. Ditt inlägg ska ha anknytning till det ämne som forumet avser. Starta inte en ny tråd ifall det redan finns en lämplig tråd.

0.03. Trams och off-topic

Inlägg som är off-topic eller trams kan raderas utan förvarning och motivering.

0.04. Korspostning

Att korsposta, det vill säga att posta liknande inlägg i flera olika trådar eller skapa liknande trådar i flera forum, är förbjudet.

0.05. Avatar och signatur

Din avatar får inte innehålla något som kan uppfattas som olämpligt på en arbetsplats. Avatarens eller signaturens innehåll får inte bryta mot forumets regler. Att olovligen utge sig för att vara admin eller moderator är inte tillåtet.

0.06. Moderatorsåtgärder

Moderatorsåtgärder ska inte kommenteras i tråden. Vid frågor och synpunkter ska berörd moderator kontaktas via PM.

0.07. Spoilerfunktionen

Vid postande av information som kan vara känslig för andra användare, såsom hur serier eller filmer slutar, ska spoilerfunktionen användas.

0.09. Falsk ryktesspridning

Att sprida påhittade uppgifter om personer, företag eller organisationer med uppsåt att utsätta dessa för andras missaktning, eller att avsiktligen sprida förvrängd eller påhittad information med uppsåt att vilseleda, är förbjudet.

0.11. Taggar

Enbart taggar som är seriösa, rättvisande och neutrala godkänns.

REGLER Edit

Den som bryter mot någon av reglerna riskerar varning, avstängning eller permanent bannlysning.

Vid första avstängningen blir man avstängd en vecka, vid andra en månad och vid tredje i sex månader. En varning eller avstängning preskriberas ett år efter att den började verkställas.

Användare som begår särskilt allvarliga regelbrott kan bli avstängda från forumet i sex månader utan föregående avstängning. De kan även bli permanent bannlysta.

1.01. Reklam och annonsering

Privata eller kommersiella annonser, så som köpes-, säljes- eller bytesannonser, inlägg innehållande reklam eller inlägg med annat innehåll som användaren tjänar pengar eller andra fördelar på, är förbjudna.

Visa förtydligande av denna regel.1.02. Upphovsrättsskyddat material

Spridning eller publicering av upphovsrättsskyddat material utan upphovsmannens tillstånd är förbjudet.

Visa förtydligande av denna regel.1.03. Hets mot folkgrupp

Det är förbjudet att hota eller uttrycka missaktning mot särskilt utsatta grupper, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Visa förtydligande av denna regel.1.04. Uppvigling

Det är förbjudet att uppvigla eller att organisera brottslig verksamhet från forumet.

Visa förtydligande av denna regel.1.05. Barnpornografi

Det är förbjudet att efterfråga eller sprida länkar till pornografiska bilder eller filmer med personer som är under 18 år.

Visa förtydligande av denna regel.1.06. Användarnas anonymitet

Att på forumet (via inlägg, PM eller chat) eftersöka, posta, eller hota att posta, personuppgifter eller annan information, med uppsåt att avslöja en annan användares identitet är förbjudet, med undantag för sådana uppgifter som användaren själv publicerat i forumet. Att sammankoppla användares alternativa konton eller konton på andra forum eller webbplatser är förbjudet.

Visa förtydligande av denna regel.1.07. Alternativa konton

Missbruk av alternativa konton är förbjudet. Det är inte heller tillåtet att posta inlägg eller PM på forumet (inklusive chatten) genom ett alternativt konto ifall man är avstängd eller bannlyst från forumet.

Visa förtydligande av denna regel.1.08. Hot och personangrepp

Grova personangrepp, trakasserier, hot eller förtäckta hot riktade mot andra användare är förbjudet.

Visa förtydligande av denna regel.1.09. Narkotikahandel

All form av narkotikahandel (köpes, säljes, bytes, skänkes), även via PM och chat, är förbjuden.

Visa förtydligande av denna regel.1.11. Spridning av datavirus och annan skadlig kod

Att sprida länkar till datavirus eller annan skadlig kod är förbjudet om det inte görs uppenbart att länkarna är skadliga.

Visa förtydligande av denna regel. 


ÖVRIGT Edit

2.01. Ohörsamhet

Upprepade varningar som inte hörsammas resulterar i en avstängning.

2.02. Kvalitet framför kvantitet (KFK)

Medlemmar som motarbetar den fria debatten i forumet, genom att systematiskt publicera inlägg med för låg kvalitet eller bristande debattunderlag, blir avstängda eller bannlysta.

2.03. Åldersgräns

Åldersgränsen på Flashback Forum är 18 år. Underåriga användare kommer att stängas av.

2.04. Användarnamn

Användarnamn som anses vara förväxlingsbara med någon annan medlem, moderator eller admin är förbjudna.


REGLER FÖR IRC & CHAT Edit

Följande saker är förbjudna på chatten:

  • 0.03. - Floodande
  • 1.01. - Spam
  • 1.02. - Diskussioner om piratkort
  • 1.05. - Barnpornografi
  • 1.06. - Att spekulera kring eller avslöja en annan användares identitet
  • 1.07. - Besöka chatten ifall man är avstängd
  • 1.08. - Trakasserier och hot
  • 1.09. - Narkotikahandel
  • 1.11. - Datavirus och trojaner

R1402 - 2014-06-11

Familjelivs regler Edit

Forumregler Edit

Familjelivs forum är ett av Sveriges mest aktiva. Här möts dagligen tusentals människor med olika bakgrund och olika åsikter. För att detta ska fungera har vi en aktiv upprätthållning och tar hand om problem som uppstår.

Viktigt att veta är att Familjeliv äger rätten att agera på inlägg som på något vis skapar problem här. Men vi strävar efter att ha högt i tak och agerar endast när det behövs.

Svensk lag gäller Naturligtvis följer vi lagen och tar bort inlägg som kan anses ha olagligt innehåll. Det är inte heller tillåtet att uppmana till brott eller skildra brottsliga handlingar på olämpligt sätt.

Ett reklamfritt forum Forumet får inte användas i reklam- eller marknadsföringssyfte utan redaktionens tillstånd. Endast oberoende tips är tillåtna. Annonsering får heller inte ske i forumet. Detta gäller även länkar eller tips om/till bloggar/hemsidor med försäljning eller egna traderaauktioner.

Privatpersoner som vill annonsera hänvisas till Köp & Sälj.

Företag som vill annonsera hänvisas till vår annonsavdelning. 

Ett forum för privatpersoner. Företag eller organisationer får inte använda forumet för att framföra propaganda, informera eller göra undersökningar eller efterlysningar utan Familjelivs tillstånd.

 

Ett trevligt forum för alla Bemöt varandra med respekt. Skilj på sak och person i diskussioner och gå aldrig till personangrepp. Rasistiska eller främlingsfientliga inlägg accepteras inte. Undvik onödiga konflikter och tjafs som förstör för andra. Inlägg med länkar eller annat provocerande innehåll som anses vara stötande kan tas bort. Trådstarter kan i undantagsfall komma att redigeras om de innehåller otillåtna länkar, provocerande rubriker eller annat som kan klassas som olämpligt.

Ett forum med ordning och reda Var sak har sin plats. Posta inlägg och trådar där de hör hemma. Respektera diskussionsämnet och gå inte off topic på så vis att det stör diskussionen. Alla ska kunna förstå det som skrivs. Inlägg på andra språk än svenska, norska danska och engelska eller alltför dåligt formulerade inlägg kan plockas bort.

Känsliga Rummet/Anonyma diskussioner Känsliga Rummet ska präglas av extra respekt för individen. Det här är platsen för tröst, råd och stöd så använd silkesvantar här. I Känsliga Rummet kan medlemmar vara anonyma, vilket är en förmån de ej bör missbruka. Anonyma övertramp bedömer vi i allmänhet hårdare. Vid en tillsägelse dras anonymfunktionen in 7 dagar och vid en varning i 1 månad. Trådar som postas i Känsliga Rummet ska ha någon form av personlig koppling. Etisk debatt kring t.ex. abort ska inte föras i Känsliga Rummet. Allmänna åsiktsdebatter hänvisas till annan plats.  Off-topic är inte tillåtet.

Allmän debatt/Känsliga Rummet

I Känsliga Rummet finns en rubrik som heter Allmän debatt. Där kan känsliga ämnen utan personlig anknytning diskuteras. Det modereras på sedvanligt vis vilket innebär att anonyma övertramp bedöms hårdare. Tillsägelse leder till att förmånen att skriva anonymt försvinner under 7 dagar och vid en varning i 1 månader.


Efterlysningar media m.fl Journalister, forskare eller studenter som vill göra efterlysningar får inte lov att kontakta enskilda medlemmar på Familjeliv. Däremot går det bra att lägga ut en efterlysning i forumet, under Allmänna rubriker-Efterlysningar media. Familjeliv ansvarar inte för de efterlysningar som publiceras i forumet, men de lyder under samma forumregler som andra inlägg. För att lägga ut en efterlysning registrerar man först ett medlemskap. Därefter lägger man ut sin efterlysning vid maximalt ett tillfälle under rubriken Efterlysning media.

Hotlinking/direktlänkade bilder

Att direktlänka till någon annans bild innebär att man länkar via en URL till en bild som finns på någon annans blogg eller webbsida.

Detta tillåter inte Familjeliv av flera orsaker, bland annat: * För att undvika att göra intrång på upphovsrättsgrundlagen. FamiljeLiv har en skyldighet att inte bryta mot      svensk lag och har ingen möjlighet att kontrollera rättigheterna kring varje använd bild. * Eftersom bilden inte ligger lagrad hos oss har vi ingen kontroll över den. Möjliga resultat är till exempel:     * Bilden tas bort. Kvar är en bruten länk.     * Bilden byts ut. Din oskyldiga bild kan plötsligt  vara utbytt mot exempelvis en barnporrbild * Direktlänkning är stöld av någon annans bandbredd och anses vara allmänt dålig nätetikett

Om du vill läsa mer om vad hotlinking innebär kan du läsa här (engelska)

en.wikipedia.org/wiki/Inline_linking

Sex & Samlevnad

Familjeliv är en familjesajt och inlägg som uppfattas som stötande eller provokativa plockas bort. * Sexuella inviter eller kontaktannonser är inte tillåtet. * Cybersex, erotiska noveller, eller inlägg som syftar till att ha sex snarare än att diskutera sexfrågor tillåts inte.  * Länkar till hemsidor med pornografiskt material kommer att plockas bort.  * Inga kontaktannonser tillåts.


Respektera våra moderatorer

Tillsägelser och uppmaningar av moderatorer ska alltid respekteras. Enskilda ärenden ska inte diskuteras i forumet. Frågor kring anmälda eller bortplockade inlägg hänvisas tillsupporten.

Det är inte tillåtet att kommentera eller komma med gliringar kring en Moderators status i en diskussion . Moderatorer har rätt att diskutera ute i forumet som vanliga medlemmar. När en Moderator svarar på en fråga eller i en tråd i egenskap av Moderator används den specifika profilen Moderator.

När en Moderator deltar som privatperson i forumet skall dennes åsikter och uttalanden inte tolkas som officiella uttalanden från Familjeliv. I detta läge är Moderatorn som vilken medlem som helst, och det är därför både OT och respektlöst att dra in moderatorstatusen i diskussionen. (Detsamma gäller förstås våra Guider.)

Medlemsgrupper

Det är inte tillåtet att skapa grupper vars innehåll eller syfte bryter mot svensk lag. Grupper med pornografiskt innehåll och/eller med syftet att knyta sexkontakter och stötande innehåll kommer att raderas. Slutna medlemsgrupper modereras inte, så länge inte innehåller bryter mot svensk lag.

Dessa regler är till för att skapa ett så trivsamt forum som möjligt där alla kan känna sig välkomna och trygga men ändå ha friheten att diskutera smått som stort och vara av olika åsikt. Låt sunt förnuft råda och hjälp till att skapa den bästa mötesplatsen på nätet. Det är vårt mål.

---

Dessa regler kan komma att ändras. Alla medlemmar är själva skyldiga att regelbundet uppdatera sig om aktuella regler.